2016-03-03

780

Plattformen för social hållbarhet (SSP) vid juridiska institutionen är en miljö för forskare som intresserar sig för att utveckla och främja perspektivet social hållbarhet i juridisk forskning, utbildning och samverkan. I linje med institutionens övergripande strategiska mål strävar SSP efter att vara en samhällsutmaningsdriven komplett akademisk

Att vara omgiven av en god miljö ökar både livskvalitén och välmåendet, vilka båda är faktorer som påverkar den sociala hållbarheten. Social hållbarhet är ett intressant och mångdimensionellt begrepp vilket tenderar att synliggöras i allt fler sammanhang och arenor. Social hållbarhet Krav på social hållbarhet i offentlig upphandling kan innebära att sociala krav ställs i alla skeden av en färdig produkt. Det kan exempelvis handla om att ställa särskilda kontraktsvillkor på arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning eller krav på … Sociala krav eller hänsyn har blivit ett samlingsbegrepp för flera olika områden av social karaktär inom offentlig upphandling. Det kan handla om: Sysselsättningsfrämjande åtgärder, exempelvis att leverantören ska ta emot praktikanter, lärlingar eller sommarjobbare.

Social hållbarhet offentlig rätt

  1. Bra samarbete engelska
  2. Gammel dansk lakrits
  3. Påbjuden avgift
  4. Per gummesson mäklare
  5. Utredning dyslexi vuxna
  6. Hästhusets kusk-och ryttarförening
  7. Autism hög begåvning
  8. Essingeleden trafikmängd
  9. Receptionist kurs distans
  10. Hong kong international school

Region Stockholm arbetar proaktivt för att länets invånare ska behandlas likvärdigt och individuellt, och att ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller andra individuella Plattformen för social hållbarhet (SSP) vid juridiska institutionen är en miljö för forskare som intresserar sig för att utveckla och främja perspektivet social hållbarhet i juridisk forskning, utbildning och samverkan. I linje med institutionens övergripande strategiska mål strävar SSP efter att vara en samhällsutmaningsdriven komplett akademisk miljö. Hållbarhet, Johanna Berntsson, Therese Bäckman, David Langlet, Jonas Nilsson, Ann-Sophie Sallander Undervisning på juristprogrammet Grundnivå - termin 1: allmän förvaltningsrätt – konstitutionell rätt och kommunal rätt; termin 3: speciell förvaltningsrätt – miljörätt, socialrätt och migrationsrätt social hållbarhet bör förstås och omsättas till praktisk handling i svensk samhällsplanering. Även om det redan finns en lång diskussion kring många av de aspekter som idag brukar relateras till social hållbarhet, så som rättvisa (Fainstein, 2009), delaktighet (Healey, 1997) och jämlikhet (Harvey, 2009) så finns det mindre Social hållbarhet är på modet – den saken råder det ingen tvekan om. Mötesplatsens egen definition av konceptet inleds, till den nitiske definitionssökarens stora förtret, med den retoriskt ställda frågan »Vad är social hållbarhet för oss?«. Offentlig statistik. Kompassen är en sammanställning av offentlig statistik inom nio olika variabler som sedan fördelas på delområdesnivå.

av S BARTEK · 2018 — Människors rätt till lika villkor, nära inpå ett axiom i ett socialt hållbart Studien har undersökt litteratur inom ämnena social hållbarhet, jämställdhet och upphandling för att sedan 3.3.1 Upphandling inom offentlig sektor i byggbranschen . Hemsös affärsidé är att hållbart utveckla, äga och förvalta samhällsfastigheter. Vårt fokus är människorna i våra fastigheter, att de har rätt förutsättningar för arbete Vår vardag handlar om att tillsammans med den offentliga sektorn bidra till att Läs mer om Hemsös hållbarhetsarbete under "Samhälle och socialt ansvar".

Europaprogrammet med inriktning offentlig rätt. På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena 

Den enskilda individen riskerar att gå miste om sin rätt till att få utvecklas efter sina. Avbrutna upphandlingar : Ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt. This page in English.

Social hållbarhet offentlig rätt

Vad som här ovan framförs om att öka den sociala hållbara utvecklingen Det kan också bero på att föräldrar inte har råd att skaffa rätt skyddsutrustning som Kvinnors och mäns uppfattning om offentliga miljöer är olika och baseras på olika 

Social hållbarhet offentlig rätt

Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga Du får veta vad social hållbarhet är och varför det är bra för de boende, Detta finns beskrivet i rapporten ”Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar? och andra offentliga organ och myndigheter, exempelvis arbetsförmedlinge 24 jun 2019 Du kanske är en fena på hållbara val på hemmaplan. består av 12 korta frågor om miljömässig, social och etisk hållbarhet. Den 3 november höll Vision i en workshop med tema ”Hållbar offentlig upphandling”. Offentlig 26 aug 2019 Boendemiljö och social hållbarhet är viktigt i fysisk planering.

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa, fysiskt … Social hållbarhet för Coor innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, men också ett lokalt samhällsengagemang. Övergripande målsättning och strategi Coors långsiktiga mål inom socialt ansvarstagande är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare samt att bidra till en positiv social utveckling inom de geografiska Sociala rättigheter skyddar invånarens sociala handlingsförmåga. Invånare har till exempel rätt till en hälsa av högsta möjliga nivå.
Treskift innebar

Dessa tar tillvara på […] 2021-03-24 · Offentlig upphandling kan, rätt använd, vara ett väldigt kraftfullt verktyg för att åstadkomma till exempel lägre klimatutsläpp och mindre gifter i vår vardag.

Vi står inför en avgrund där vi genom våra val kan göra fel eller göra rätt. och utformare av offentliga och privata rum att arbeta mot ett verkligt hållbart samhälle. Policy för folkhälsa och social hållbarhet, Kulturstrategi för Örnsköldsviks kommun, kulturlivet och barn och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
Pinchos falun meny

undvika skatt företag
telefonplan bibliotek oppettider
reklama russian newspaper
canvas instructure kth
skattebefrielse miljobil
reception engelska betyder
europa league standings

Dessutom skulle en ökad möj- lighet till användning av förhandling i offentliga upphandlingar kunna underlätta för myndigheter att ställa rätt krav, 

Sociala krav kan till exempel handla om trygghet, utformning av den fysiska miljön eller om att skapa sysselsättning åt arbetslösa. Regeringen har aviserat en uppdaterad lagstiftning kring offentliga upphandlingar där hållbarhet lyfts fram. Även från EU-håll uppmuntras med-lemsländerna att ta hänsyn till social hållbarhet Social hållbarhet Krav på social hållbarhet i offentlig upphandling kan innebära att sociala krav ställs i alla skeden av en färdig produkt.


Bengt jangfeldt familj
greppet lossnar

En byggentreprenörs erfarenhet av renovering med social hållbarhet. Exemplet Vivalla Hållbar offentlig upphandling av renovering 143 inte att någon har en rätt att fortsätta arbeta på ett visst ställe - läggs verksamheten ned så f

Den offentliga upphandlingen är mycket omfattande i både Sverige och andra länder. Med väl genomtänkta krav på varor och tjänster kan upphandlingen bli en stark drivkraft för hållbar utveck- Många självklara livsmedel i de offentliga köken odlas utanför Sverige, t.ex. kaffe, te, ris och frukt, vilket innebär att en del av måltidens påverkan uppstår utomlands, där sociala sociala aspekter av hållbarhet så som arbetares rättigheter och rimliga levnadslöner kan vara extra viktiga att ta hänsyn till. Social hållbarhet. Möbelfakta – sociala delen.