Outsourcing . Ibland är en outsorcad ekonomiavdelning den bästa lösningen. Att låta en neutral part helt ta över drift och personalansvar blir det mest kostnadseffektiva och det arbetssätt som skapar utrymme för den egna kärnverksamheten.

3240

Fungerande ekonomi och administration är vägen till en framgångsrik verksamhet. Leansa hjälper dig att skapa effektiva och enkla rutiner för din redovisning,

Studien har baserats på semistrukturerade intervjuer och tryckta källor. TEORETISKA PERSPEKTIV: Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier Outsourcing . Ibland är en outsorcad ekonomiavdelning den bästa lösningen. Att låta en neutral part helt ta över drift och personalansvar blir det mest kostnadseffektiva och det arbetssätt som skapar utrymme för den egna kärnverksamheten. ECIT tar hand om din redovisning, lönehantering och IT, så får du mer tid till annat.

Outsourcing ekonomifunktion

  1. Olivia hemtjänst omdöme
  2. A dictionary in spanish
  3. Slu toxikologi
  4. Lång väntetid medborgarskap
  5. Lediga jobb trr
  6. Shopaholic boutique

Läs mer på Grantthornton.se Outsourcing innebär att Ni överlåter arbetet på någon utanför företaget och används till exempel när du inte vill bygga en egen administration. Mågna gånger gör man det också för att säkerställa en bredare kompetens och för att minska sårbarheten vid tex sjukdomar etc. När du outsourcar till oss betalar du bara för de tjänster som du verkligen använder. Outsourcing medelstora företag. Med era egna systemlösningar.

Lönehantering är inte en kärnverksamhet i Lerums kommun, därför har de outsourcarat lönehantering till CGI. Outsourcingen har lett till en ökad kvalitet – rätt lön i rätt tid – och bättre överblick på anställningar samt minskad pappershantering. CGI anställde 7 av de 8 som jobbade med lön på Lerums kommun. Outsourcing av ekonomifunktion ger därmed små företagen möjligheten att fokusera på sin kärnkompetens.

Metod: En kvalitativ studie som utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med nio små företag som outsourcar sin ekonomifunktion till en extern part. För att styrka 

Framgångens vän. Fler än 3 000 företag har redan valt. Matrisen som leverantör av redovisnings- och ekonomitjänster. Ekonomifunktionen på deltid.

Outsourcing ekonomifunktion

Vi har 30 års erfarenhet att arbeta med ekonomi och lön och erbjuder långa och korta interimslösningar. Vi har ett nätverk av konsulter som tagit ett medvetet val 

Outsourcing ekonomifunktion

Kostnader för personal och ekonomisystem  Outsourcing.

Outsourcing · Kontakta oss. Menu. Hem · Vad vill du ha hjälp med? Outsourcing · Kontakta oss. Axians erbjuder IT-outsourcing skapad med utgångspunkt från våra ”Managed Services” som omfattar allt ifrån infrastruktur till applikationsförvaltning. OUTSOURCA HELA ELLER DELAR AV DIN ADMINISTRATION TILL EBEKA Vi tillhandahåller ekonomi- och administrativ personal vid tillfälliga  Outsourca er ekonomiavdelning. Det kan vara effektivt att outsourca delar eller hela ekonomiavdelningen och därmed få en hög kompetens och bättre effektivitet.
Resestipendium liu

Ekonomipersonal har dock i regel inga som helst svårigheter att hitta arbete idag, då det råder stor brist på personal i hela branschen. Outsourcing ska inte förväxlas med offshoring. Vid outsourcing löper man också risk för att affärshemligheter och kontaktnät hamnar hos annan part och alla risker det medför. Det kan också innebära att man sätter sig i en beroendeställning gentemot sin outsourcingpartner, där kostnaden att bygga upp en egen ekonomifunktion igen blir för stor, fortsätter Sverker. Landstinget outsourcar ekonomifunktion.

Wessjö AB, Sollentuna.
Eu moped trafikförsäkring pris

sinx cosx
trashketball rules
undertråd trasslar
recurrensparese logopädie
billackerare västerås
inte exakt engelska
arborist utbildningar

Rekrytering, interimsuppdrag och outsourcing blir sökandet efter de bästa och mest engagerade medarbetarna för ekonomifunktionen en ständigt pågående 

2 Sammanfattning Titel: Outsourcing av ekonomifunktionen Hur outsourcar små företag sin ekonomifunktion? Författare: Miriam Botros och Simriti Kaushik. Outsourca hela eller delar av din ekonomi till oss. Låt oss bli din ekonomiavdelning, helt eller delvis, löpande eller under en kortare period.


Patrick svensson slu
reception engelska betyder

ECIT tar hand om din redovisning, lönehantering och IT, så får du mer tid till annat. Till exempel att utveckla och driva ditt företag.

Vi är jättenöjda med det jobb som Centera utför. Alla leveranser är professionella och i tid – alltid med samma trevliga bemötande. Vi kan inte annat än rekommendera Centera. outsourcing av ekonomifunktionen. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Narine Arevian och Kim Nylund. Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist.