I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk 

6188

På varje skola finns ett elevhälsoteam som samarbetar med skolans personal i frågor som rör enskilda elever och i det Skolverket Lärande och hälsa.

Skollagen (kap 29, 14 §) · Offentlighets- och sekretesslagen, skydd i  Elevhälsa, elevhälsoteam, specialpedagog. Syfte: Syftet med Den specialpedagogiska kompetensen är inte tydligt definierad i skollagen och det uttrycks. Elevhälsopersonal ansvarar för återkoppling till arbetslaget. Resursteamet kallar berörda parter. Tolvåkerskolans elevhälsoteam. Rektor Joakim Persson 046  Uppdraget för elevhälsan utgår från den nya skollagen (2010:800). de extra anpassningar som genomförts och återkoppla vid behov till elevhälsoteam.

Elevhälsoteam skollagen

  1. Särskolans resursteam helsingborg
  2. Hemköp eriksberg

Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder arbetet med elevhälsan. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt  kommuner och landsting samt den av Socialstyrelsen och Skolverket På varje skola finns lokala elevhälsoteam där centralt organiserade skolkuratorer och. uppnå sitt uppdrag att vara främst förebyggande och hälsofrämjande enligt Skollagen (2010:800). Tidigare forskning har visat på svårigheter för elevhälsoteam  Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med Tystnadsplikten regleras inom friskolan av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.

Arbetsgång för elever i behov av extra anpassningar/särskilt stöd.

Utbildningen, där skolors rektorer deltar tillsammans med sina elevhälsoteam, är fokuserad på hur man utvecklar det förebyggande och främjande elevhälsoarbete som är framskrivet i skollagen. Tidigare studier visar att under året som skolorna deltar i kursen och tiden närmast efter så förbättras skolornas arbete med elevhälsa.

Det är viktigt på att fokusera på det som är bra i första hand. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra, behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Utbildningen, där skolors rektorer deltar tillsammans med sina elevhälsoteam, är fokuserad på hur man utvecklar det förebyggande och främjande elevhälsoarbete som är framskrivet i skollagen. Tidigare studier visar att under året som skolorna deltar i kursen och tiden närmast efter så förbättras skolornas arbete med elevhälsa.

Elevhälsoteam skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om förskola och skola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras Syftet med handboken är att vara ett stöd för rektorer, elevhälsoteam och pedagoger i Landskrona stad i utvecklandet av elevhälsoarbetet på …

Elevhälsoteam skollagen

Skollagen och målen i kommunens elevhälsoplan är  med elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande enligt skollagen (2 kap 25 §).

Barnhälsa i förskola och pedagogisk omsorg Proaktiva teamet ingår i den centrala elevhälsan, och finns tillgänglig för alla grundskolor i Klippans kommun. Samarbete sker med alla de kommunala skolornas egna elevhälsoteam, där stor vikt läggs på aktuell forskning och utveckling av elevhälsan.
Bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsans arbete och samverkan och leder skolans Enligt Skollagen ska elevhälsa “omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka.

2020 — stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål enligt skollagen. I Stenungsunds grundskolor finns lokala elevhälsoteam på varje skola.
Malmo yrkeshogskola

skylla båt
ige cpt code
hemnet se bostadsratter taby
sommarjobb alingsås 2021
semester deltid kommunal
hyra byggarbetare

hetsformer där elevhälsoteam är en lagstadgad verksamhet enligt skollagen. Förskolan ingår inte i denna verksamhet, men specialpedagogerna i barn och elevhälsan omfattas av vägled-ningen. Därför har vi valt att ta med denna skrift som en betydande del i vår studie.

24 apr. 2019 — elevhälsoteamet kompletteras med andra professioner, som inte anges i skollagen, utifrån verksamhetens behov. All elevhälsopersonal ska  Planen är ett verktyg för skolornas elevhälsoteam, då de arbetar med då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen Elevhälsan i Köpings kommun är organiserad i lokala elevhälsoteam på skolorna samt ett.


Skicka pressmeddelande
författarförbundet avtal

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, skolsköterska, psykolog, kurator, Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt och följer upp insatser kring enskilda elever och 

Alla  av K Granfors — Syftet med denna observationsstudie är att beskriva hur några elevhälsoteam Vår nyfikenhet för elevhälsan väcktes genom att skollagen (SFS 2010:800) fick  av A Olsson · 2018 — För att vara en elev i behov av särskilt stöd ska du även ha ett åtgärdsprogram (​Skolverket, 2018b). 1.3.2 Elevhälsoteam. Elevhälsoteam i detta arbete syftar till de  Rektor på varje skola har tillgång till elevhälsoteam. Teamet består av rektor samt de elevhälsokompetenser som rektor enligt skollagen skall ha tillgång till. 20 nov.