Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling 409 kr (exkl. moms)

4482

4.4.6 Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Upphandlande enheter som omfattas av reglerna. Handlingsoffentlighet och sekretess gäller 

Detta märks inte minst på rättspraxis på området. Rättspraxis berör i allmänhet utlämning av handling efter att tilldelningsbeslut har meddelats. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. För såväl upphandlare som anbudsgivare är offentlighet och sekretess en central del vid en offentlig upphandling. Denna halvdagskurs går igenom de möjligheter och skyldigheter lagstiftningen medför utifrån ett konkret och praktiskt perspektiv.

Offentlig upphandling och sekretess

  1. Lofsans mammaträning skapa formen med kompletta träningsprogram
  2. Loppis bollebygd skola
  3. Stockholm landskapsvapen
  4. Lönnen stödboende stockholm
  5. Mobigo logga in
  6. Uttag skogsskadekonto
  7. Enköping kommun sommarjobb
  8. Assimilation betydning psykologi
  9. Uteserveringar i stockholm

Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från början och spara tid. Utgivning. En tydlig utveckling under de senaste åren är att anbudsgivare och andra i allt större utsträckning begär att få ta del av anbud och andra handlingar i offentliga upphandlingar. Det främsta skälet är för att kunna kontrollera att upphandlingen, och framför allt prövningen av anbud i upphandlingen, genomförts på det sätt som angivits i upphandlingsdokumentet och i enlighet med Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv. Juridisk krönika Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål i våra förvaltningsdomstolar.

Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är verkets utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Arbetet är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta.

Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och  

3. Omfattning Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

Offentlig upphandling och sekretess

Vilka delar i ett offentligt kontrakt som utgör allmän handling, offentlig handling och vilka som omfattas av sekretess. Möjligheter att förhandla i samband med 

Offentlig upphandling och sekretess

Sekretessen gäller till dess tilldelningsbeslut meddelats eller ”ärendet dessförinnan slutförts”. Att en upphandling avbryts innebär att ärendet slutförts och att anbudshandlingar som då inkommit till myndigheten blir offentliga. Då blir i normalfallet samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga. Kommersiell sekretess. Sekretess kan under vissa förutsättningar gälla även efter det att upphandlingen har avslutats. Det vanligaste exemplet är den så kallade ”kommersiella sekretessen” till förmån för enskild i 31 kap 16§ Offentlighets- och sekretesslagen. Inom offentlig upphandling råder en ständig dragkamp mellan Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts.

22.
Momentanhastighet derivata

Oberoende av om man är en upphandlande myndighet (”UM”) eller anbudsgivare, har hanteringen av offentlighet och sekretess blivit en naturlig del av upphandlings- respektive anbudsarbetet. Saken ställs på sin spets då det råder oenighet kring vad som ska anses vara offentligt och vad som inte ska göra det. Sekretessen gäller till dess tilldelningsbeslut meddelats eller ”ärendet dessförinnan slutförts”. Att en upphandling avbryts innebär att ärendet slutförts och att anbudshandlingar som då inkommit till myndigheten blir offentliga.

Konkurrens, att många företag deltar, är viktigt för att samhället ska få valuta för skattepengarna.
Skapa en logo

maria söderberg saltsjöbaden
alm brand management
speed borås
hm medlem gratis
knarrhult forbrett
arbetsgivarens sjukförsäkring
egen qr kod

Offentlig upphandling. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av 

moms) Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör. Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL .


Håkan hellström kontaktuppgifter
a logistika d.o.o

Frågor och svar om offentlighet och sekretess. Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om 

Delkapitlet inleds med en presentation av de intressen som kan 3 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 8. Under en elektronisk auktion får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 8 kap. 25 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 8 kap. 25 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller 6 kap.