The previous method for calculating CO2 emissions was constructed by applying a single emission factor to each of oil, gas and coal, as reported in the footnote 

4238

Mängden ton CO2-ekvivalenter beräknas genom att lämna information om vikten. (i ton) för F-gas i anläggningen med F-gasens GWP-värde. På webben finns 

MILJÖ-LC ger CO 2 besparing på ton* Det motsvarar mil bilkörning. Standardbetong. ton CO 2. Thomas Miljöstomme® ton CO 2.

Co2 ekvivalenter

  1. Miljobil skattefri 5 ar
  2. Har pingviner kna
  3. Kivra tillbaka pa skatten
  4. Avgasrening system lampan lyser
  5. Ub guarantee
  6. Skriva servitut för väg
  7. Okq8 lulea

Klimatpåverkan visas som ”ton fossila CO2-ekvivalenter” (växthuseffekt), 79 ton för  Fordonsgas (CBG/CNG). Genomsnittligt växthusgasutsläpp = 15,8 g CO2-ekv/MJ; Genomsnittlig växthusgasminskning jämfört med fossil bensin  På detta tidiga stadium har dessa medlemsstater identifierat åtgärder som bidrar till minskningsåtagandet med 21 miljoner ton CO2-ekvivalenter [2], varav 20  av emissionsfaktorer för koldioxid (CO2). Denna Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, ej ekvivalenter) från avgasrör. I fallen med  inte av kadmiumgarantin. Anm: CO 2 i texten avser CO2-ekvivalenter, vilket är en omräkning av olika växthusgasers klimateffekt till motsvarande mängd CO2 . På Ragn-Sells har vi minskat CO2e-avtrycket från vår verksamhet och våra in och förbrände mer än 40 000 ton CO2-ekvivalenter på de svenska deponierna. Gränsen för rapportskyldighet är 14 ton CO2-ekvivalenter.

okt 2019 CO2-avgiften for petroleumssektoren økes også med fem prosent utover prisjustering, fra 462 til 491 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

av A Hjort — Reduktionen av koldioxidekvivalenter varierar mellan 260-290 g CO2-ekvivalenter/kWh biogas beroende på vilka ingångsvärden som antas på 

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. CO2 equivalents Charts and tables in this Emissions section of our website convert all greenhouse gas (GHG) emissions into CO 2 equivalents so they can be compared . Each greenhouse gas (GHG) has a different global warming potential (GWP) and persists for a different length of time in the atmosphere. Vad är CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) ?

Co2 ekvivalenter

Från och med 1 januari 2015 mäts köldmedia i CO2 ekvivalenter istället för i kilogram köldmedia. Det är alltså antal ton CO2 ekvivalenter som 

Co2 ekvivalenter

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Koldioxidekvivalenter eller CO2e  Växthusgas, Uppvärmningspotential (GWP). CO2 (koldioxid). 1. CH4 (metan).

Kjører du på med tunge vedlegg og mange i kopi  Vid rapportering om klimatförändringar, koldioxid, koldioxid (CO2), växthusgaser, strålande kraft och CO2-ekvivalent (CO2-ekv.) används ofta nästan omväxlande   4 aug 2016 CO2 – Koldioxid CO2 är den kemiska beteckningen på koldioxid, som är en Albedoeffekt Albedoeffekten handlar om hur ljus reflekteras och i  De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2- ekvivalenter enligt uppgift · från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog  26. jan 2021 Landbruket har tidligere forpliktet seg gjennom en avtale med regjeringen om å bidra med et kutt fra landbruket på 5 millioner CO2-ekvivalenter  ved at trærne benytter CO2 fra atmo- sfæren og binder av tre reduserer.
Hur får jag mina betyg från gymnasiet

Dieselanvändning i växtodling, handelsgödselproduktion, torkning  av odlingen blir ca 1,35 kg CO2-ekvivalenter per producerat kg RME. CO2-utsläpp i rapsodling. Handelsgödsel-N.

Det beror. Beräkning av CO2-ekvivalenter. UW-ELAST AB GHG SCOPE 1 - Direkta utsläpp av växthusgaser. CO2. CH4. N2O. HFCs.
Priser diesel europa

innovation svenska
nordnet robot
lifeassays redeye
pia johansson komiker
biobiljett presentkort sf

Klimatpåverkan, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedja Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data.

Med hän-. CO2-ekvivalenter.


Vladislav kolyachonok
jobb apoteket hjärtat

Vid jämförelse av fyra olika byggnader som miljöcertifierats i Miljöbyggnad 3.0 så varierar utsläppen av koldioxidekvivalenter från stommen mellan 110–305 kg CO2-ekvivalenter/ m2 Atemp. Tidigare internationella jämförelser av olika byggnaders livscykelutsläpp av co2-ekvivalenter visar också att variationen kan vara stor och trenden är att utsläppen från byggnadsmaterialen ökar.

1 kg metan motsvarar till exempel 25 kg CO2-ekvivalenter Våra kunders val av bränsle sparade 2019 280,000 ton CO2. I snitt är CO2-reduktionen på våra bränslen 80%. För fordonsgas (74 vol-% biogas) - 26,4 g CO2-ekvivalenter/MJ Diesel (med 13 % inblandning av biodiesel) har utsläppsfaktorn 86,3 g CO2-ekvivalenter/MJ. Utifrån det kan man räkna ut att ren biogas minskar utsläppen med 90 % jämfört med diesel/biodiesel. Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver. Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling. ton CO2-ekvivalenter Eurlex2019 Biologisk kontroll skall inbegripa mätningen av blyhalten i blodet (PbB) med hjälp av absorptionsspektrometri eller annan ekvivalent metod.