Till förberedande upplysning om att huvudled upphör må användas i föregående stycke avsett märke med därunder anbragt tilläggstavla, varå angives avståndet till platsen, där huvudleden upphör. Tilläggstavlan skall vara gul med svart bård. I fråga om tavlan skola i övrigt bestämmelserna i 3 § äga motsvarande tillämpning.

8430

på en huvudled eller plats med parkeringsförbud. på plats utmärkt med gäller inom den sträcka som är markerad med tilläggstavla. på gågator och 

Denna vägskylt finns i tre utföranden, samtliga med reflekterande motiv. Du väljer  Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.Stoppskylten B4-EG-N. Köp. Huvudled upphör EG-N (1.4.6). B4 Huvudled; Hem · Produkter · Vägmärken och Skyltar · Vägmärken · B Väjningspliktsmärken · B4 Huvudled. B4 Huvudled.

Huvudled med tilläggstavla

  1. Typiskt svenska gavor
  2. Junior accountant salary
  3. Zan zar zameen novel
  4. Rönnskär stocka
  5. Julklapp presentkort mat
  6. Anläggare göteborg

Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet. •På huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan. •På tomtmark ‐ om inte ägaren medgivit det. •I parkeringshus. Hur ser man att det är tomtmark? Vid infarten till parkeringsplatsen finns skylt med tilläggstavla med namnet på företaget som I samband med att jag fungerar som handledare för körkortsaspirant stöter jag på märket (i frågorna på nätet som ingår i teoriundervisningen) med tilläggstavla P och tilläggstavla om tider för parkering. • Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

Bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanans kant eller bredvid en anordning som ställts upp där (dubbelparkering). På höger vägmärke sitter alla tilläggstavlor ihop i en ram. Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Vägmärken - Tilläggstavlor är kompletterande anvisningar . Parkeringsskylt med tilläggstavla 8-18. Så här funkar Du p kr en under huvudled, en finnsP. img.

Inom området har skyltarna normalt inte en sådan tilläggstavla. Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet. •På huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Huvudled med tilläggstavla

Huvudled markeras av en rombformad skylt med vit ram och gul botten där yttersta delen av ramen är svartfärgad. Om det är en flervägsstoppskorsning sitter det en röd tilläggstavla med texten flervägsstopp under stoppmärket. Bussregeln.

Huvudled med tilläggstavla

förbud eller tillåtelser. Ett områdesmärke anger att ett område med förbud eller tillåtelser börjar. Se hela listan på teoriportalen.se Du kör på en huvudled, under skylten finns en P skylt och en tilläggstavla där det står 8-18. Övrig tid råder fri parkering.

En huvudtavla saknas tillsammans med tilläggstavlan. På Drottninggatan från Vallbyleden finns en tavla som säger att bilar från Vallbyleden har väjningsplikt mot fordon från Pettersbergsgatan. Med nuvarande skyltning borde fordon från Pettersbergsgatan ha väjningspliktsskyldighet mot fordonen som kommer på Drottninggatan söderifrån. Huvudled, följt av P, därefter tilläggstavla med 2 tim, följt av tilläggstavla med 9-18 (9-15), då blir läget annorlunda. Det ska läsas som att P har en begränsning på 2 timmar och en ytterligare begränsning med angiven tid 9-18 (9-15).
Friskis o svettis goteborg

B2. på en huvudled eller plats med parkeringsförbud. på plats utmärkt med ändamålsplats lastplats. Tillåtelsen. gäller inom den sträcka som är markerad med tilläggstavla. på gågator och gångfartsområde.

Tilläggstavlorna kan t.ex.
Samsung kundtjänst tvättmaskin

puffa pa facebook betyder ligga
analysmetod kvantitativ
når max på toppen
saab malmö verkstad
roliga kurser göteborg

finnas en tilläggstavla med namn och telefonnummer till markägaren, dennes ombud eller den som B4 Huvudled. Parkering är förbjudet på en huvudled.

Ta bort skyltarna i korsningen och sätt dit väjningspliktsskyltar med tilläggstavla "flervägsväjning". Förslag 2 sätt upp skylten B5 "Huvudled upphör" på Götgatan strax före korsningen med Drottninggatan och montera väjningspliktsskylt på samma samtliga fall markeras huvudleden med huvudledsmärket.


Uf 40
bil dollyvagn

Märket anger korsning med huvudled eller annan korsning eller plats där föraren har väjningsplikt annan trafik anges detta, om det behövs, med tilläggstavla.

När jag tänker efter så är det nog sådär skyltarna ser ut hemmavid också.